Logo

ul. Kamionka 16, 87-300 Brodnica
tel.: 56 649 86 86
e-mail: brodnica.stachowski@komornik.pl

 
Logo

Wzory pism

W celu wszczęcia stosownego postępowania egzekucyjnego; postępowania o wykonanie zabezpieczenia roszczenia, bądź postępowania o wykonanie innych czynności nieegzekucyjnych), jak i w przypadku woli zażądania o podjęcie przez komornika konkretnych czynności w toku prowadzonego już postępowania, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku w tym przedmiocie. Wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową na adres kancelarii komorniczej lub składać bezpośrednio w kancelarii komorniczej w godzinach jej urzędowania.

Poniżej komornik udostępnia wzory najczęściej stosowanych wniosków. Wnioski należy wypełniać skrupulatnie, według najlepszej posiadanej wiedzy – podając wyłącznie prawdziwe i możliwie najbardziej szczegółowe dane, co przyczynia się do przyspieszenia i usprawnienia prowadzonych postępowań.

Pełnomocnictwo

Wniosek o doręczenie korespondencji sądowej


Wniosek o prowadzenie egzekucji alimentów na podstawie nowego tytułu wykonawczego

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o umorzenie egzekucji alimentów

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego

Wniosek o wykonanie zabezpieczenia alimentów

Wniosek o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego

Wniosek ogólny - wzór