Logo

ul. Kamionka 16, 87-300 Brodnica
tel.: 56 649 86 86
e-mail: brodnica.stachowski@komornik.pl

 
Logo

Licytacje nieruchomości


Aktualne licytacje:


 • W dniu 28-06-2024 o godz. 12:00 na portalu znajdującym się pod adresem: https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się pierwsza elektroniczna licytacja:

  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 29,30 m2 (+ piwnica 3,10 m2), położonego pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. Mazurska 18/2, dla którego Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00044437/5, z którym to lokalem związany jest udział wynoszący 3240/39070 części w nieruchomości  wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005600/4.

  Suma oszacowania wynosi 111 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 11 100,00 zł. Pełna treść ogłoszenia...
 • W dniu 28-06-2024 o godz. 12:30 na portalu znajdującym się pod adresem: https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się pierwsza elektroniczna licytacja:

  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 37,40 m2 (+ piwnica 18,50 m2), położonego pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. Mazurska 18/3, dla którego Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00044438/2, z którym to lokalem związany jest udział wynoszący 5590/39070 części w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005600/4.

  Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 14 000,00 zł. Pełna treść ogłoszenia...
 • W dniu 28-06-2024 o godz. 13:00 na portalu znajdującym się pod adresem: https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się pierwsza elektroniczna licytacja:

  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 24,20 m2 (+ piwnica 10,10 m2), położonego pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. Mazurska 18/4, dla którego Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00044439/9, z którym to lokalem związany jest udział wynoszący 3432/39070 części w nieruchomości  wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005600/4.

  Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 9 400,00 zł. Pełna treść ogłoszenia...
 • W dniu 26-06-2024 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy ul. Sądowej 5, 87-300 Brodnica w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja:

  niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 4,9709 ha, położonej w Janowie, gm. Świedziebnia, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00023397/9.

  Suma oszacowania wynosi 412 239,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 309 179,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 41 223,90 zł. Pełna treść ogłoszenia...


Wszystkie licytacje ruchomości i nieruchomości prowadzone przez tut. komornika są publikowane na stronie
Krajowej Rady Komorniczej
https://licytacje.komornik.pl