Logo

ul. Kamionka 16, 87-300 Brodnica
tel.: 56 649 86 86
e-mail: brodnica.stachowski@komornik.pl

 
Logo

Witamy w serwisie internetowym Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damiana Stachowskiego.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damiana Stachowskiego działa od 2011 r. Komornik wykonuje powierzone mu czynności przy pomocy kilkuosobowego, doświadczonego i wysoko wykwalifikowanego personelu - z istotnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana i zautomatyzowana, co umożliwia komornikowi sprawne pozyskiwanie niezbędnych do prowadzenia postępowań informacji z dostępnych baz danych i rejestrów; dokonywanie elektronicznych zajęć egzekucyjnych, czy elektroniczną wymianę korespondencji i informacji ze stronami postępowania.

Kancelaria korzysta z wielu rozwiązań informatycznych, m.in. EPU, E-US, OGNIVO, ZUS PUE, CEPiK, CBDKW, EGiB, CEIDG, e-licytacje, SISP REGON, E-KRS, KRZ, KRD, EPUAP, czy Komornik Online.

Komornicy sądowi

Komornik sądowy w Polsce sprawuje urząd działający przy sądzie rejonowym, nie należy jednak do pracowników sądów i prokuratury, pracowników urzędów państwowych, ani do korpusu służby cywilnej, lecz prowadzi działające na własny rachunek jednoosobowe quasi-przedsiębiorstwo zwane kancelarią komorniczą, podlegające obowiązkowi uzyskania NIP i REGON, ale wyłączone z rejestracji w CEIDG, finansowane z ustawowo określonych kosztów komorniczych.

Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika od 30 listopada 1997 roku do 1 stycznia 2019 roku była ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, które zastąpiły ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Zawód zaufania publicznego

Zawód zaufania publicznego to każdy zawód regulowany stanowiący profesję o wysokim znaczeniu społecznym, wymagającą odpowiednich kwalifikacji nie tylko zawodowych i zdrowotnych, lecz także charakterologicznych, tj. moralnych i etycznych, nad którego należytym wykonywaniem pieczę w imieniu państwa powierzono w drodze ustawy samorządowi zawodowemu.

Obecnie w Polsce 24 ustawy stanowią podstawę prawną działania 17 samorządów zawodów zaufania publicznego, sprawujących pieczę nad 19 takimi zawodami.

Choć zgodnie z doktryną zawodami zaufania publicznego są wyłącznie profesje uregulowane w powyższy sposób, zaufanie publiczne samo w sobie stanowi czynnik niezbędny dla wykonywania wielu innych zawodów czy pełnienia innych stanowisk, w szczególności w roli funkcjonariusza publicznego.